Foto vesti

04

Mar
2016
Izložba "SLIKE I MOZAICI" Ivane Jakovljević

Podelite na facebook: 


"Slike Ivane Jakovljević, i njeni sličnim jezikom izvedeni mozaici, nastali u periodu izmedju 2013. i 2015. godine navode posmatača da im pristupi na dva načina. Prvi bi sačinjavalo sagledavanje ostvarenja kao čiste ekspresije postignute osnovnim likovnim elementima, i bio bi jednako efektan i bez traganja za detaljima unutrašnje logike kompozicije. Jačina izraza, postignuta vešto izbalansiranim konrtrastom izmedju crnih, belih ifi crvenih tonova, daju utisak o snažnim emocijama koje su navodile autorku tokom procesa stvaranja. Tako izražena osećanja, iskazana redukovanim likovnim idiomom, ne traže dalje objašnjenje. Ona ostavljaju posmatrača pod apstraknim, ali jakim utiskom čjji sadržaj ne bi mogao biti lako interpretiran.
Sa druge strane, posmatrač stiče utisak da se ova dela nalaze na ne uvek dovoljno jasnoj granici izmedju kontrolisane i nekontrolisane eskpresije, pri čemu se, paralelno sa impulsivnim, „polokovskim" elementima, povremeno javljaju odjeci geometrije. Ovaj aspekt Ivaninih ostvarenja dodatno čine zagonetnom aplikacije različitih materijala na jednoj od slika, kojima autorka nadgradjuje i dalje razvija likovni jezik, a da pri tome ostaje dosledna čistoj likovnosti. U pogledu „dijalektike" izmedju apstraktnog i geometrijskog, posebno se čini zanimljivim mozaički kvadriptih koji, kao celina, daje utisak „pikselizacije' Ivanih ideja koje vidimo na ostalim radovima.
Izložena dela predstavijaju umetnicu kao stvaraoca sa moćnim ali jasno usmerenim kreativnim nabojem, ispunjenim snažnim emocijama. Ovaj kompleksni, aii u isto vreme i ključni aspekt Ivaninog stvaralaštva, sastavni je deo istraživanja likovnih problema koje autorka sebi postavlja."

                                                                                              Robert Seke


"Ivana Jakovljević rodjena je u Kikindi 1988. godine. Godine 2007. diplomirala je zidno slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je na većem broju likovih kolonija i izložbi. Član je ULUVa od 2012. godine. Živi i radi u Pančevu."Banner 2 Banner 2 Banner 2 Banner 2 Banner 2 Banner 2 Banner 2 Banner 2 Banner 2
Vrati se na vrh strane.